EMail listing

email_listing

 

Korisnicima našeg nadzornog centra nudimo mogućnost besplatnog slanja mjesečnih izvještaja e-mailom, o svim aktivnostima na vašem alarmnom sistemu. Na osnovu ovih izvještaja imate potpuni uvid nad svim informacijama koje  dolaze do našeg centra. Tako možete utvrditi vrstu događaja, vrijeme, broj zone, kao i kada je ta informacija uzeta u obradu.

Na ovaj način dobijate i uvid u naš rad, kao agencije koja pruža usluge zaštite.