Unilab Telegram Bot

Koliko puta ste se pitali da li ste uključili vaš alarmni sistem ili ne?
Da li bi ste voljeli da poruke sa alarmnog sistema i vi dobijate?
Unilab vam to može besplatno ponuditi!

Kako bi smo omogućili da korisnici usluga našeg nadzornog centra imaju pravovremeni pristup informacijama, koje šalju njihove alarmne centrale, kreirali smo tzv. Telegram Bot aplikaciju, putem koje možete da u svakom trenutku provjerite da li je vaš alarm uključen ili ne, kao i da sve alarmne poruke, koje budu pristigle na naš nadzorni centar, sa vama podijelimo.
Više >>

Unilab UG219

Nastojeći nuditi kvalitetna i pouzdana rješenja, javila se potreba za dizajniranjem vlastitog GPRS komunikatora i jednostavne alarmne centrale. Nakon izrade prvih testnih primjeraka uslijedio je dugi period intenzivnog testiranja uređaja, u najrazličitijim sredinama, kako bi se uvjerili da uređaj opravdava naša očekivanja.
Više >>

Nove mogućnosti UC817 kontrolera

Jedan od motiva za razvoj vlastitog kontrolera prolaza je bio ponuditi kontroler koji se može koristiti ne samo za izvršavanje jednostavnih zadataka kao što je kontrolisano omogućavanje ulazaka u štićene prostore, nego i onih složenih za koje se vezuju brojni uslovi i načini djelovanja. Naš kontroler je od samog početka nudio elemente koji se koriste za rješavanje pomenutih složenih zadataka. U nastavku vam predstavljamo nove mogućnosti kontrolera.

Unilab UC817 kontroler prolaza

Ubrzan tempo života i rada ostavlja nam sve manje vremena da se posvetimo obuhvatnoj kontroli pristupa imovini i kretanja uposlenika unutar firme. Jedan od efikasnih načina je korištenjem kvalitetnog sistema kontrole prolaza. Tokom niza godina, projektujući i izvodeći mnogobrojne sisteme kontrole prolaza, primijećeno je da zahtjevi na njima postaju sve složeniji. Nerijetko smo bili prinuđeni da za implementaciju nekog od ovih sistema moramo dizajnirati i izraditi dodatne elektronske sklopove, koji bi obavljali neke specifične funkcije, jer standardni kontroleri prolaza ih nisu mogli obavljati direktno. Odlučili smo dizajnirati kontroler prolaza koji bi zadovoljio, kako uobičajene, tako i specifične i složene zahtjeve sa kojima smo se susretali u našem radu. Kontroler je prikladan za:

  • Jednosmjernu kontrola prolaza dvaju vrata (mogućnost povezivanja tastera za izlazak)

  • Dvosmjernu kontrola prolaza jednih vrata

  • Direktnu kontrolu do dvije rampe (uz nadzor senzora prepreka – infracrvena barijera, induktivna petlja, …)

  • Direktnu kontrolu dvaju vrata sa motoriziranim bravama (brave sa dva električno upravljiva stanja)

  • Kontrolu prolaza u tzv. airlock sistemima

  • Kontrolu korištenja liftova (do 16 tastera/etaža)

U nastavku vam predstavljamo rezultat našeg rada.

Unilab Virtualni Terminal

Kako bi smo uvođenje elektronskog sistema evidencije radnog vremena učinili prihvatljivim i za firme sa relativno malim brojem uposlenika, kreirali smo PC aplikaciju koja se ponaša kao virtualni terminal radnog vremena. Evidencija uposlenika se obavlja na način kako se koriste i zasebni uređaji, korištenjem bezkontaktnih kartica ili PIN identifikacijom, čime je zadržan visok nivo sigurnosti od zloupotreba.

Aplikacija je u potpunosti kompatibilna sa našim software-om za evidenciju radnog vremena, tako da su napredne opcije poput video integracije, automatskog kreiranja fotografija autoriziranih radnji i slično, također dostupne. Aplikaciju je moguće koristiti i u slučaju kada postoje tehničke smetnje koje onemogućavaju trenutnu mrežnu komunikaciju aplikacije sa serverom. U ovakvim okolnostima aplikacija korisničke radnje pohranjuje u privremenu internu bazu, a koja se nakon otklanjanja smetnje automatski prazni.

Evidencija radnog vremena usklađena sa Zakonom o radu FBIH

18. novembra 2016. godine u Službenim novinama FBiH broj 92/16 objavljen je Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim osobama angažiranim na radu. S tim u vezi Unilab je obavio potrebna prilagođenja našeg software-a za kontrolu prolaza i evidenciju radnog vremena, kako bi isti odgovorio novim zahtjevima. Nova verzija programa donosi niz drugih poboljšanja, kako u oblasti kontrole prolaza, tako i u oblasti evidencije radnog vremena.

Kontrola korištenja liftova, upravljanje alarmnim sistemima, web aplikacija, …

U skladu sa potrebama naših klijenata Unilab Time & Attendance, sistem kontrole prolaza i evidencije radnog vremena, kontinuirano unaprijeđujemo. Kako bi udovoljili sve češćim zahtjevima za kontrolom korištenja liftova, u našem softwareu smo implementirali podršku za rad sa kontrolerima liftova IDTECK Elevator 384. Radi se o jako kvalitetnim i pouzdanim kontrolerima, dizajniranim za kontrolu do 384 etaže. Software omogućava da se na brz i jednostavan način ograniči mogućnost odabira određene etaže za svakog uposlenika ponaosob. Za razliku od drugih sistema, u našem sistemu uposlenik može da ima samo jednu karticu za pristup svim nadziranim prostorima, uključujući liftove, parking prostore i dr.

Značaj centraliziranih rješenja upravljanja u velikim poslovnim objektima je nemjerljiv. Kako bi naš software bio primjenljiv i u ovakvim okruženjima, dodali smo podršku za upravljanje radom alarmnih sistema. Putem ove podrške korisniku programa se nudi uvid u statuse particija alarmnog sistema (particije uključene/isključene), mogućnost promjene statusa kao i uvid u postojanje alarmne situacije na određenoj particiji.

Najčešće korištene opcije sistema kontrole prolaza i evidencije radnog vremena su one namijenjene za formiranje izvještaja. Kako bi pojednostavili pristup ovim opcijama, i pojednostavili održavanje sistema, kreirali smo web aplikaciju putem koje ovlašteni uposlenici mogu kreirati izvještaje za koje su autorizirani. Aplikacija je kreirana korištenjem najnovijih web tehnologija pa je njen rad prikladan i za korištenjem putem mobilnih uređaja.

Integracija sa video nadzornim sistemima

Sistem kontrole prolaza i evidencije radnog vremena može biti značajno unaprijeđen u slučaju njegove integracije sa video nadzornim sistemom. Video nadzorni sistemi nam nude mogućnost vizuelne verifikacije događaja, pa sprega sa ovakvim sistemima nosi niz benefita. Mi smo prepoznali ovu činjenicu i odlučili smo da naš program (Unilab Time&Attendance) dodatno unaprijedimo, omogućavanjem njegove integracije sa video nadzornim sistemima.

Unilab Time&Attendance trenutno nudi mogućnost integracije sa video nadzornim sistemima proizvođača Milestone, HIKVision i Dahua. Putem našeg programa možete na brz i jednostavan način zatražiti kako prikaz trenutnog video sadržaja sa neke od kamera video nadzornog sistema, tako i pohranjeni video sadržaj. Značaj ove integracije postaje očigledan onda kada se definišu veze između video sadržaja i događaja na sistemu kontrole prolaza i evidencije radnog vremena. Koristeći ove veze program omogućava pregled pohranjenih video sadržaja za prikupljene događaje. Također, programom je moguće definisati uslove kada treba započeti prikaz nekog video sadržaja bez korisničke intervencije, kao npr. u slučaju aktiviranja alarma, pokušaja neovlaštenog ulaska u štićeni prostor i sl. Istovremeni rad sa većim brojem različitih video sadržaja je također moguć. Tako npr. u jednom trenutku možete pratiti prikaz trenutnog video sadržaja sa nekih kamera i istovremeno prikaz pohranjenog sadržaja sa drugih. Uz sve navedeno napominjemo da je istovremeni rad sa različitim video nadzornim sistemima također moguć.

Sistem kontrole prolaza i evidencije radnog vremena

Unilab d.o.o. je jedna od rijetkih firmi na području Bosne i Hercegovine koja je ponudila vlastita programska rješenja za kontrolu prolaza i radnog vremena.

Početkom 2009. godine na tržište smo plasirali naš prvi proizvod iz ove oblasti (Unilab Access Control System), koji je prvobitno bio namijenjen za implementaciju sistema kontrole prolaza, a koji će naknadno biti proširen i sa modulom evidencije radnog vremena. Tokom višegodišnjeg implementiranja i testiranja sistema kontrole prolaza i evidencije radnog vremena, baziranih na ovom softveru, stekli smo značajna iskustva, uvid u potrebe i očekivanja korisnika ovakvih sistema na području Bosne i Hercegovine. Ovaj softver se pokazao kao prikladno rješenje za male i srednje kompanije. Da bi udovoljili sve brojnijim zahtjevima i potrebama većih firmi, kao i firmi koje imaju objekte na više lokacija ili većem broju firmi na jednoj lokaciji, započet je razvoj novog softvera (Unilab Time & Attendance).

Unilab Time & Attendance je završen krajem 2014. godine. Dizajniran je za rad sa velikim brojem kontrolera prolaza i terminala radnog vremena. Realiziran je kao klijent-server rješenje u kojem više kompanija mogu dijeliti iste kontrolere pri čemu svaka vrši podešavanja prema vlastitim potrebama, bez uticaja i uvida u druge. Kao takav je izuzetno pogodan za instaliranje na poslovnim objektima sa više kompanija. Tokom razvoja dijela softvera namijenjenog evidenciji radnog vremena, poseban akcenat je stavljen na uvažavanje Zakona o radu, tako da naš softver ima mehanizme kojima ukazuje na bolovanja duža od 42 dana, rad za vrijeme praznika, noćni rad i sl.

 

GPRS i ETHERNET moduli

Pouzdan i brz prenos informacija od alarmne centrale do nadzornog centra omogućavaju GPRS i ETHERNET moduli. Korištenjem ovih modula, mogućnost sabotaže prenosa alarmnih informacija svodi se na minimum, obzirom da ovi moduli jako često javljaju svoj status nadzornom centru agencije zadužene za obezbjeđenje, a čiji izostanak se blagovremeno detektuje.