Evidencija radnog vremena usklađena sa Zakonom o radu FBIH

Pravilnik

18. novembra 2016. godine u Službenim novinama FBiH broj 92/16 objavljen je Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o radnicima i drugim osobama angažiranim na radu. S tim u vezi Unilab je obavio potrebna prilagođenja našeg software-a za kontrolu prolaza i evidenciju radnog vremena, kako bi isti odgovorio novim zahtjevima. Nova verzija programa donosi niz drugih poboljšanja, kako u oblasti kontrole prolaza, tako i u oblasti evidencije radnog vremena.