Integracija sa video nadzornim sistemima

UTA

Sistem kontrole prolaza i evidencije radnog vremena može biti značajno unaprijeđen u slučaju njegove integracije sa video nadzornim sistemom. Video nadzorni sistemi nam nude mogućnost vizuelne verifikacije događaja, pa sprega sa ovakvim sistemima nosi niz benefita. Mi smo prepoznali ovu činjenicu i odlučili smo da naš program (Unilab Time&Attendance) dodatno unaprijedimo, omogućavanjem njegove integracije sa video nadzornim sistemima.

Unilab Time&Attendance trenutno nudi mogućnost integracije sa video nadzornim sistemima proizvođača Milestone, HIKVision i Dahua. Putem našeg programa možete na brz i jednostavan način zatražiti kako prikaz trenutnog video sadržaja sa neke od kamera video nadzornog sistema, tako i pohranjeni video sadržaj. Značaj ove integracije postaje očigledan onda kada se definišu veze između video sadržaja i događaja na sistemu kontrole prolaza i evidencije radnog vremena. Koristeći ove veze program omogućava pregled pohranjenih video sadržaja za prikupljene događaje. Također, programom je moguće definisati uslove kada treba započeti prikaz nekog video sadržaja bez korisničke intervencije, kao npr. u slučaju aktiviranja alarma, pokušaja neovlaštenog ulaska u štićeni prostor i sl. Istovremeni rad sa većim brojem različitih video sadržaja je također moguć. Tako npr. u jednom trenutku možete pratiti prikaz trenutnog video sadržaja sa nekih kamera i istovremeno prikaz pohranjenog sadržaja sa drugih. Uz sve navedeno napominjemo da je istovremeni rad sa različitim video nadzornim sistemima također moguć.