Nadzor alarmnih sistema putem interneta

net

Internet, kao globalna računarska mreža, svakim danom postaje sve popularnija u našoj zemlji. Broj usluga i kompanija, koje svoj rad zasnivaju na ovoj mreži, konstantno raste. Budući da je Unilab kompanija koja je opredjeljena ka kontinuiranom razvoju i unaprjeđivanju svojih usluga, odlučili smo da našim korisnicima omogućimo nadzor njihovih objekata putem ove mreže.

U tu svrhu smo razvili posebnu aplikaciju putem koje korisnici mogu da provjere stanje svog alarmnog sistema, izlistaju poruke koje je alarmni sistem slao nadzornom centru u o određenom periodu i sl.

Komunikacija između našeg servera i pomenute aplikacije se obavlja putem kriptovanog kanala, koji garantuje privatnost pri preuzimanju informacija.

Više informacija možete dobiti pozivom na tel. 033/657-999 ili putem e-mail unilab@unilab.ba