Reference

Referentna lista korisnika usluga tehničke zaštite Agencije UNILAB d.o.o.

BANKE:
1. Sberbank BH d.d. Sarajevo
2. BBI banka Sarajevo
3. Vakufska banka d.d. Sarajevo
4. Privredna banka Sarajevo d.d.
5. BOR Banka
6. Evropska banka u Sarajevu

AMBASADE I REZIDENCIJE:

1. Rezidencionalni objekti OHR-a, EUPM-a, UNDP-a
2. Ambasada i Rezidencija Švicarske Konfederacije
3. Ambasada i Rezidencija Japana
4. Ambasada i Rezidencija Republike Francuske
5. Ambasada i Rezidencija Velike Britanije
6. Ambasada i Rezidencija Ruske Federacije
7. Rezidencionalni objekti SAD, Kraljevine Španije, Slovačke, SR Njemačke, Republike Poljske, R. Turske, I. R. Pakistana, Kraljevine Saudijske Arabije, Francuske, Švicarske…

DRŽAVNE INSTITUCIJE:

1. Federalna agencija za baknarstvo
2. Federalna uprava Civilne zaštite
3. Federalno min. za pitanja boraca
4. Uprava za indirektno oporezivanje
5. Centar za edukaciju sudija i tužioca u FBiH
6. Javna naučna ustanova -Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
7. Regulatorna agencija za komunikacije -RAK
8. Arhiv FBiH
9. Agencija za privatizaciju FBIH
10. Federalna uprava za geodetske i imovinsko pravne odnose FBiH
11. Registar vrijednosnih papira u FBiH
12. MUP Sarajevskog i Ze-Do Kantona
13. Ministarstvo pravosuđa BiH
14. Tužilaštvo Kantona Sarajevo
15. Opština Centar
16. Federalna Uprava za inspekcijske poslove

MUZEJI:

1. Muzeji Grada Sarajeva: Brusa bezistan, Vila Koste Hermana, Mlada Bosna, Svrzina kuća, Despića kuća, Muzej jevreja
2. Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti
3. Historijski muzej BiH
4. Sarajevski ratni Tunel

OBRAZOVNE USTANOVE:

1. Prirodno-matematički fakultet u Sarajevu
2. JU Prva Gimnazija-Sarajevo
3. JU Srednja Učiteljska škola u Sarajevu
4. JU Srednja Medicinska škola u Sarajevu
5. O.Š. Alija Nametak-Sarajevo
6. JU SŠC Hadžići i Vogošća
7. Poljoprivredni fakultet u Sarajevu
8. Osnovne i Srednje škole u Kantonu Sarajevo (videonadzor)
9. QSI International School of Sarajevo

HUMANITARNE ORGANIZACIJE:

1. SOS Kinderdorf
2. CATHOLIC RELIEF SERVICES (CRS)
3. Caritas Vrhbosanske biskupije
4. Caritas Biskupske konferencije BiH
5. Udruga Radio Maria
6. Hum.org. DUGA

RAČUNARSKE I INF. KUĆE:

1. LOGOSOFT Sarajevo
2. MMCC-multimedijalni kompjuterski centar- Sarajevo
3. PING-Sarajevo
4. 4-TH, 5-TH dimension-Sarajevo
5. MEGATREND d.o.o.
6. DISTI d.o.o.
7. KimTec d.o.o.
8. Six Sigma Software 9. CHIP

POSLOVNI CENTRI:

1. GRATEKS d.o.o. prodavnice: Mango, Lav, Camel, Moderato
2. ADAZAL
3. Centar SKENDERIJA
4. WURTH BH d.o.o.
5. AzelFrance d.o.o.
6. MEGAMARKT Mostar

MEDIJSKE KUĆE:

1. VIA MEDIA
2. MEBIUS FILM
3. MARLETTI
4. MEDIA PLAN
5. STUDIO marketing
6. Centar za istraživačko novinarstvo
7. City otvorena mreža
8. Radio Maria
9. OBN Televizija

AUTOKUĆE:

1. HYUNDAI-Auto BH d.o.o.
2. ŠKODA -Autoagent d.o.o.

DOMOVI ZDRAVLJA, POLIKLINIKE I OSTALE MEDICINSKE USTANOVE:

1. Klinički centar Univerziteta u Sarajevu
2. JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo-Ambulante
3. JU Zavod za medicinu rada KS
4. Poliklinike KARABEG, CLARUS, MEDICUS, Studentska poliklinika,…
5. Ginekološka ordinacija dr. PAŠIĆ Nejra, dr. BEGOVIĆ Vernes
6. Specijalistička očna ordinacija SERDAREVIĆ
7. Zubne ordinacije dr. A. KACILA, TANOVIĆ, A&S, Saradent
8. NBAB-Specijalistička oftamološka ordinacija SVJETLOST
9. Dermatološka ordinacija Mutevelić
10. Zdravstvena ustanova Jurišić
11. Radiologija Osmanagić
12. Bioritam
13. Zavod za transfuziologiju
14. Ilidžadent

APOTEKE I FARMACEUTSKE KUĆE:

1. MEDIMPEX d.o.o.
2. APOMEDICAL d.o.o.
3. OKTAL FARMA d.o.o.
4. NOBEL lijek d.o.o.
5. Apoteke: ZDRAVLJE, IKANOVIĆ, FAMILY Pharm, Tara, Otoka, Čelebić,
6. Pharma Maac
7. PHOENIX

ZLATARE:

1. Zlatarna CELJE
2. Zlatara ONIX
3. Zlatara DAMLA
4. GOLD SMITH d.o.o.
5. Zlatara MEŠIĆ
6. Zlatara Gold time
7. Zlatare Lapis i Nući

LOGISTIČKE GRUPACIJE:

1. SCHENKER
2. GENERAL Logistic
3. 24 VIP
4. BH Truck

OSTALI PRAVNI SUBJEKTI: Atraktiv doo, ALPINA BH doo, Adazal, Amoena doo, AP Interijeri, AVC doo, AN-KA doo, Atlas Copco BH doo, APA term doo, AM Prima comp. doo, Aidia Inž., Agencija Bona Fides, Alma-Ras doo, Arching-Ing. doo, Alkaloid a.d. Skopje Sarajevo, Artex doo, Avioexpres doo, Autority Partners, Agencija C&C, AS Colorit, Bosna Reosiguranje DD Sarajevo, Bankakademia, Board room, BONUM osiguranje, Brothers doo, Biser Incijativa žena u BiH, Beta Club-sportski klub, BOSS hemijska čistiona, Bošnjak doo, BOSMAN, Bucomerc, BIS TIP, BBI Real Estate, Coca-Cola, Cooperatione italiano, Comprex doo, Caffe Vatra, Caffe slastičarna Ramis, CASA mia, CPI fondacija, Cibus doo, Centar za kulturu dijaloga, CAC doo, ČJ Bihać, City Park, Cloudit, Delta medical, Divel doo, Dvokut doo, Development doo, Deling doo, Denicom doo, Domes BH doo, DES doo, Domoinvest doo, Digital magics BH doo, DT LAB doo, D-Consulate doo, Dinalsa doo, Diada lex electron doo, DP Drvopromet-Šip, Divel doo, Dvokut doo, EL-TE 3 doo, EG Energogroup, Energa doo, Economic doo, Energoinvest-dalekovodi, Eurošped doo, ECO trade doo, Everet doo, Elektrokontakt SA doo, Electra doo, Eighteenth meridian Inc., Euro ing., EP Projects, Entea, ENIKON BiH, ELOX, EASY, Francuski kulturni centar, Fain ing.doo, Fondacija Heinrich Boll, FEB doo, Financial management solution, Fabulas doo, Feroda doo, Fibex doo, Forma design doo, Frizerski salon Morgan, Furnir Fix, GRAS JP Sarajevo, Gradur TGI, GNLD Int., General servis-GORENJE, GP Put, Grafo art, GP Butmir doo, Geoprojekt doo, Gumacommerc doo,Granoff, General Engineering, Hotel Grand-Sarajevo, Hotel Safir-Baščaršija, Hidrogroup doo, Harisco doo, Hydroplan doo, Hidroelektrane: Mehurići/Prusac, HVAC design, HILTI doo, Hidrogradnja DD, HING doo, HOUSE MILOS doo, Helkos doo, HP Hewlet Packard, INSPEKT RGH doo, ICMP, IMG general manager- Sarajevo, IOM-Sarajevo, IMK Institut, IGM Visoko doo, Islamic Relief, Informativno poslovni centar-Sarajevo, Institut za generičko inž. i biotehnologiju, Internews network-Sarajevo, ICITAP, JDG-journalism dev.group Sarajevo, JU Studentski Centar Sarajevo, KLAS dd, KFK tehnika, Kantonalni stambeni fond-Sarajevo, Kantonalni zavod za zaštitu kult.-hist. i prirod. Naslijeđa Sarajevo, Knjižare: Defter, Informator, Veling; KOŠEVSKA Hills, Kolinvest doo, Konding doo, Kvadrat invest doo, Komel doo, Kare doo, Kamer Komerc doo, Kant. Centar za socijalni rad Sarajevo, Klima Centar, LUK doo, Laser doo, Leaf consalting, Lamper doo, Lindab doo, Lumen doo, Lisca Moda doo, Logo asian trading, Lumen, Magaza – muzički studio, MERKUR dd, Mamče parfimerija doo, McCan Ericson, Makrovita doo, Marbo doo, Moda Nicolas, MIR-AL doo, MB Frigo doo, MBC doo, MBA Centar doo, Masterline doo, Mikro-polo doo, Madness doo, Mrkulić Company, ML Marketing doo, Malak Group, Medena Commerce, New Event doo, NET doo Mostar, Narodna biblioteka Maglaj, NTCHS doo, NOTARI: Pazalja Dž., Strik N, Trnka R., Mutevelić N., Selimović J.; Naprijed Invest doo, NAHLA-edukacioni centar, Nansen dijalog centar, NDI-Nacionalni demokratski institut, New Tehnology doo, Next Vision doo, NDI, OKI doo, Optika Baroš, OCULTO doo, Organika BH doo, Općine Centar i Ilidža, Olimpijski bazen Otoka-Sarajevo, OTIS liftovi, Optic by optic doo, PROEVENT doo, Promo tours doo, Phenix doo, Prism research doo, PLIN Sarajevo, PIK-5 Market, Pret a Poter doo, Primus gradnja doo, Pozorište mladih, PPO Blooming child-vrtić, Passat mobile doo, Praktik doo, Planetbike doo, Printerpapir doo. Promet dd, QSS doo, Ramis doo, R&S doo, ROYAL print doo, Relax tours, Robot General trading doo, SIMECO systems, Superia FUJI, Salon bankarske opreme, SPRIND DD, Sarajevotekstil doo, SIEMENS, Sabos doo, Senigor doo, Selex doo, Schwarzmuller BH doo, Singens doo, Strojal trade doo, SA Real doo, Sarajevo osiguranje – Podružnica Zenica, Saray Co, Sinkro, Turski kulturni centar, Turkish Airlines, Teloptic doo, Time out doo, TZI inženjering, Termomepros doo, TERRA BIH doo, TELEMACH BH doo, Top Color doo, Telinvest doo, Telco, TWI, UNICEF, Unavet doo, USAID, UNIS komerc dd, Unis tours, Unigradnja d.d., Una tekstil doo, UIO BiH, Viator&Vektor doo, VEGOS doo, Vailant doo, WUS Austria, Wrigley doo, Vrtić Blooming child Sarajevo, Vutis štamparija doo, Vezenje doo, Vodovod i kanalizacija JP Sarajevo, W&P Milos kamenolom i beton doo, VIMES, Zavod za planiranje razvoja kantona Sarajevo, ZETA doo, Zovko osiguranje, ŽGP, Željeznice FBiH, Ostalih 2.000 redovnih i povremenih Korisnika (fizičkih i pravnih lica) koja usluge centralnog nadzora koriste stalno ili povremeno.

PISMA PREPORUKE:
volksbanka Volksbank BH d.d.
bbi Bosna Bank International
vakufska banka Vakufska banka d.d. Sarajevo
europska banka European Bank
ohr OHR
EUPM EUPM
undp UNDP
ambasada njemacke Ambasada Savezne Republike Njemačke
britanska ambasada Britanska Ambasada
ambasada poljske Ambasada Poljske
ambasada rusije Ambasada Ruske Federacije
ambasada japana Ambasada Japana
ambasada kanade Ambasada Kanade
crs CRS
hyudai Hyundai
british council British Council
icmp ICMP
unigradnja Unigradnja d.d.
turkish airlines Turkish Airlines
salon bankarske opreme Salon bankarske opreme
zahvalnica Udruženje oboljelih od cerebralne dječije paralize Kantona Sarajevo
rvp Registar vrijednosnih papira u Federaciji Bosne i Hercegovine
grand Hotel Grand
ms J.U. Muzej Sarajeva
abank Agencija za bankarstvo Federacije BiH
aneweventNewevent d.o.o.
opcinaOpcina Ilidža
TransfuzijaZavod za transfuzijsku medicinu FBiH
Zavod za medicinu rada
JU Zavod za medicinu rada KS