Sistem kontrole prolaza i evidencije radnog vremena

idteck

Unilab d.o.o. je jedna od rijetkih firmi na području Bosne i Hercegovine koja je ponudila vlastita programska rješenja za kontrolu prolaza i radnog vremena.

Početkom 2009. godine na tržište smo plasirali naš prvi proizvod iz ove oblasti (Unilab Access Control System), koji je prvobitno bio namijenjen za implementaciju sistema kontrole prolaza, a koji će naknadno biti proširen i sa modulom evidencije radnog vremena. Tokom višegodišnjeg implementiranja i testiranja sistema kontrole prolaza i evidencije radnog vremena, baziranih na ovom softveru, stekli smo značajna iskustva, uvid u potrebe i očekivanja korisnika ovakvih sistema na području Bosne i Hercegovine. Ovaj softver se pokazao kao prikladno rješenje za male i srednje kompanije. Da bi udovoljili sve brojnijim zahtjevima i potrebama većih firmi, kao i firmi koje imaju objekte na više lokacija ili većem broju firmi na jednoj lokaciji, započet je razvoj novog softvera (Unilab Time & Attendance).

Unilab Time & Attendance je završen krajem 2014. godine. Dizajniran je za rad sa velikim brojem kontrolera prolaza i terminala radnog vremena. Realiziran je kao klijent-server rješenje u kojem više kompanija mogu dijeliti iste kontrolere pri čemu svaka vrši podešavanja prema vlastitim potrebama, bez uticaja i uvida u druge. Kao takav je izuzetno pogodan za instaliranje na poslovnim objektima sa više kompanija. Tokom razvoja dijela softvera namijenjenog evidenciji radnog vremena, poseban akcenat je stavljen na uvažavanje Zakona o radu, tako da naš softver ima mehanizme kojima ukazuje na bolovanja duža od 42 dana, rad za vrijeme praznika, noćni rad i sl.