SMS monitoring alarmnih sistema

sms

 

Da li bi ste željeli da putem SMS poruke provjerite da li je alarmni sistem na vašem objektu uključen ili isključen ili da u slučaju aktiviranja alarma dobijete odgovarajuću poruku?

Unilab vam nudi tu mogućnost! Korisnik u bilo koje vrijeme može da provjeri status svog objekta (sistem uključen ili isključen),  ustanovi da li je bilo alarmnih situacija, kao i da zatraži ispis do 5 posljednjih događaja sa alarmnog sistema. Također, korisnik može da bude automatski obavještavan o željenim događajima sa objekta (alarmi, uključenja/isključenja, gubici električne energije, periodični testovi sistema, …) , pri čemu će definisati broj mobitela i vrijeme u kojem želi dobijati pojedine vrste poruka.