Unilab Telegram Bot

Koliko puta ste se pitali da li ste uključili vaš alarmni sistem ili ne?
Da li bi ste voljeli da poruke sa alarmnog sistema i vi dobijate?
Unilab vam to može besplatno ponuditi!

Kako bi smo omogućili da korisnici usluga našeg nadzornog centra imaju pravovremeni pristup informacijama, koje šalju njihove alarmne centrale, kreirali smo tzv. Telegram Bot aplikaciju, putem koje možete da u svakom trenutku provjerite da li je vaš alarm uključen ili ne, kao i da sve alarmne poruke, koje budu pristigle na naš nadzorni centar, sa vama podijelimo.

Sve što je potrebno sa vaše strane je da instalirate mobilnu ili desktop Telegram aplikaciju i obavite slijedeće korake putem kojih ćemo vaš pristup autorizirati.

1
Startajte Telegram aplikaciju i putem opcije za traženje, predstavljenje putem lupe, potražite Unilab Bot.

2

Naš Bot je nazvan Unilab Bot i za njega je vezan logotip kompanije

3

Za početak rada odaberite opciju START, na koju će Bot odgovoriti pozdravnom porukom

1

Da bi smo vas autorizirali i povezali sa vašim alarmnim sistemima, potrebno je da pošaljete kontakt infor. putem opcije “Pošalji moj kontakt radi autorizacije”

1

Telegram aplikacija će vas obavijestiti da šaljete vaš broj telefona Unilabu, a saglasnost dajete odabirom opcije “SHARE CONTACT”

1

Nakon što se poslali kontakt, pozovite nadzorni centar putem tel. broja 1313, kako bi naš operater utvrdio da se radi o legitimnom zahtjevu.

Uvid u trenutni status vašeg alarmnog sistema možete dobiti slanjem poruke /sistemi Unilab Bot-u. Trenutno dostupne komande za rad sa Bot-om možete dobiti slanjem poruke /pomoc. Inicijalno, bot će sve alarmne poruke, koje su pristigle na naš nadzorni centar, vam pravovremeno proslijediti. Bude li potrebe da obustavite slanje alarmnih poruka, za neki od dijelova alarmnog sistema, potrebno je da pošaljete poruku /odjava, uz tzv. account broj, pod kojim se taj dio sistema vodi na našem nadzornom centru. Account je četverocifreni broj kojeg uvijek šaljemo u sadržaju alarmnih poruka. Komanda /prijava, uz account, vam omogućava da ponovo aktivirate slanje alarmnih poruka.