Kontakti

Vaš telefonski poziv na kratki broj 1313 ili direktni dežurni broj 062 / 134 536, 033 / 657 999, 611 170, 613 544 bit će preusmjeren na željeni kontakt.

Hazim Šahbaz, dipl.ing.el.
Direktor društva
hamo.sahbaz@unilab.ba

USLUGE PROJEKTOVANJA I UGRADNJE SISTEMA TEHNIČKE ZAŠTITE 
Elvira Šahbaz, dipl.ing.el.
Tehnički direktor
mob. 061 263 047
elvira.sahbaz@unilab.ba

USLUGE NADZORNOG CENTRA I FIZIČKE ZAŠTITE 
Amer Muhić, dipl.krim.
Odgovorno lice Agencije za zaštitarske poslove
mob. 061 109 147
amer.muhic@unilab.ba

MONTAŽA
Midhat Garaplija
Šef odjeljenja montaže
mob. 061 803 090
mido.garaplija@unilab.ba

SEKTOR FINANSIJA radno vrijeme pon-pet 08-16h
Merka Prašević, CR
Rukovodilac sektora finansija
merka.jusufovic@unilab.ba

FAX
033 663 931

E-mail
unilab@unilab.ba