O nama

Firma Unilab d.o.o. Sarajevo je registrovana 6.6. 1994. godine. U to vrijeme, osnovna djelatnost je bila ugradnja sistema za tehničku zaštitu objekata. S obzirom na ratne okolnosti, zatvorenost granica, te ranija iskustva u razvoju i proizvodnji, smogli smo snage da dođemo do sopstvenih proizvoda. Tako smo napravili analognu i mikroprocesorsku protivprovalnu centralu, alarmni uređaj za automobil, automatski komunikator, nekoliko vrsta detektora…Završetkom rata i otvaranjem granica omogućen je uvoz, te se firma preorjentisala na inžinjering. Prve godine rada su ostavile snažan pečat na razvoj firme i uveliko uslovile daljnju orjentaciju na tržištu. Godine 1998. pokrećemo naš centar za nadzor alarmnih sistema. Par godina poslije angažujemo naše prve patrolne timove za fizičke intervencije. U 2005. godini useljavamo se u sopstveni objekat, a time dolazi i do značajnijeg proširenja firme i povećanja obima poslovanja. Nedugo potom, od renomirane certifikacijske kuće SGS dobijamo i certifikat za sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2000. U 2009. godini naši razvojni inžinjeri završavaju softversku aplikaciju za kontrolu prolaza i evidenciju radnog vremena. Godinu dana poslije na tržište izbacujemo i softversku aplikaciju za GPS praćenje automobila i osoba, uslugu internetskog pristupa DOC-u za velike korisnike. U 2011. godini, shodno Zakonu o zaštiti ljudi i imovine, u saradnji sa agencijama DSC i Gama AA pokrećemo projekat zajedničkih patrolnih timova. Tokom 2014. godine završava se razvoj Unilab Time & Attendance softvera za kontrolu prolaza i evidenciju radnog vremena. Uvodi se usluga automatskog e-mail slanja izvještaja. U istoj godini registujemo Poslovnu jedinicu Konjic.

  • 1998.
aktiviramo rad nadzornog centra DOC, te uvodimo uslugu monitoringa alarmnih sistema na objektima.
  • 2002.
angažiramo svoje patrole za fizičku intervenciju.
  • 2003.
uvođenjem Zakona o zaštiti ljudi i imovine u FBiH, vršimo preregistraciju u Agenciju za zaštitu ljudi i imovine.
  • 2005.
preselili u vlastiti objekat
  • 2008.
uveden Sistem upravljanja kvalitetetom prema ISO 9001: 2000
  • 2009.
razvili sopstveni softver za kontrolu prolaza i evidenciju radnog vremena, ponudili nadzor alarmnih sistema SMS porukama
  • 2010.
razvili sopstveni softver za GPS praćenje automobila i osoba, usluga internetskog pristupa DOC-u za velike korisnike
  • 2011.
aktiviran projekat zajedničkih intervencija, patrolnih timova
  • 2014.
 završen Unilab Time&Attendance softver, uvedena usluga automatskog e-mail slanja izvještaja, registrovana poslovna jedinica u Konjicu

 

Vizija:

 
- biti prepoznatljiv kao firma visokih vrijednosti na BiH tržištu
- biti partner sa zadovoljnim korisnicima koji nas promovišu
- biti u korak sa konkurencijom
- biti firma u kojoj se radi u pozitivnom poslovnim okruženju
- biti firma koja uči i kontinuirano ostvaruje inovativne, razvojne i poduzetničke sposobnosti
- biti firma privlačna za pouzdane, stručne i inovativne kadrove

Misija: Obavljati djelatnosti u cilju zaštite ljudi i imovne ugradnjom, nadzorom i servisom sigurnosnih sistema kao i organizovanjem specijalističkog fizičkog obezbjeđenja. U skladu sa tim, uz konkurentne cijene, kupcima zadovoljiti potrebe pružajući usluge iz domena naše djelatnosti. Politika kvaliteta:  U skladu sa našom vizijom i misijom kao potvrda našeg profesionalnog pristupa u poslovanju uspostavili smo Sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000. Certifikat kojim je potvrđeno da UNILAB d.o.o. ima usklađen Sistem upravljanja kvalitetom na polju ugradnje i nadzora sigurnosnih sistema, prema zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000 izdala je vodeća svjetska certifikacijska kuća SGS (Systems and Services Certification). Poslovna politika kvaliteta firme Unilab d.o.o. Sarajevo je da ugradnjom i nadzorom sigurnosnih sistema u kontinuitetu ispunjava očekivane zahtjeve kupaca i primjenjive regulative po tržišnim cijenama i u dogovorenim rokovima, uz stalno poboljšanje efikasnosti sistema upravljanja kvalitetom. Navedena politika kvaliteta je utemeljena na sljedećim pricipima:

- orijentacija na kupca – stalnim praćenjem i zadovoljenjem potreba i očekivanja kupaca
- procesni pristup – implementacijom i unapređenjem sistema upravljanja kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001:2000
- stvaranje poslovnog okruženja u kome će svi zaposleni profesionalno obavljati svoje zadatke na principima timskog rada i maksimalno poštivanje svih mjera zaštite na radu
- uspostavljanjem dugoročnih partnerskih odnosa sa dobavljačima
- poštivanjem zakonske regulative u oblasti poslovanja

Ovu politiku su obavezni doslijedno primjenjivati svi uposlenici preduzeća Unilab d.o.o. – Sarajevo, shodno vlastitim ulogama, odgovornostima i ovlaštenjima. Kadrovska struktura

Unilab je firma koja je jasno orijentisana na kontinuirano poboljšanje kvaliteta pružene usluge i u skladu s tim u svojoj razvojnoj strategiji vodi računa o strukturi stručne kvalificije uposlenih. Od ukupno 78 zaposlenih : 9 uposlenih sa VSS : dipl. ing. el. 6 , dipl. krim. 2, dipl. ecc. 1 50 uposlenih sa SSS -IV stepen 19 uposlenih sa SSS – III stepen Zbog specifičnosti djelatnosti kojom se firma bavi, prilikom upošljavanja novih kadrova, obavezno se pored ocjene stručne kvalifikacije radi i procjena moralnih vrijednosti kandidata. U skladu sa zakonom te planiranim potrebama planski i redovno edukujemo naše kadrove.