Kontrola korištenja liftova, upravljanje alarmnim sistemima, web aplikacija, …

WebApp

U skladu sa potrebama naših klijenata Unilab Time & Attendance, sistem kontrole prolaza i evidencije radnog vremena, kontinuirano unaprijeđujemo. Kako bi udovoljili sve češćim zahtjevima za kontrolom korištenja liftova, u našem softwareu smo implementirali podršku za rad sa kontrolerima liftova IDTECK Elevator 384. Radi se o jako kvalitetnim i pouzdanim kontrolerima, dizajniranim za kontrolu do 384 etaže. Software omogućava da se na brz i jednostavan način ograniči mogućnost odabira određene etaže za svakog uposlenika ponaosob. Za razliku od drugih sistema, u našem sistemu uposlenik može da ima samo jednu karticu za pristup svim nadziranim prostorima, uključujući liftove, parking prostore i dr.

Značaj centraliziranih rješenja upravljanja u velikim poslovnim objektima je nemjerljiv. Kako bi naš software bio primjenljiv i u ovakvim okruženjima, dodali smo podršku za upravljanje radom alarmnih sistema. Putem ove podrške korisniku programa se nudi uvid u statuse particija alarmnog sistema (particije uključene/isključene), mogućnost promjene statusa kao i uvid u postojanje alarmne situacije na određenoj particiji.

Najčešće korištene opcije sistema kontrole prolaza i evidencije radnog vremena su one namijenjene za formiranje izvještaja. Kako bi pojednostavili pristup ovim opcijama, i pojednostavili održavanje sistema, kreirali smo web aplikaciju putem koje ovlašteni uposlenici mogu kreirati izvještaje za koje su autorizirani. Aplikacija je kreirana korištenjem najnovijih web tehnologija pa je njen rad prikladan i za korištenjem putem mobilnih uređaja.