Unilab Virtualni Terminal

vterm

Kako bi smo uvođenje elektronskog sistema evidencije radnog vremena učinili prihvatljivim i za firme sa relativno malim brojem uposlenika, kreirali smo PC aplikaciju koja se ponaša kao virtualni terminal radnog vremena. Evidencija uposlenika se obavlja na način kako se koriste i zasebni uređaji, korištenjem bezkontaktnih kartica ili PIN identifikacijom, čime je zadržan visok nivo sigurnosti od zloupotreba.

Aplikacija je u potpunosti kompatibilna sa našim software-om za evidenciju radnog vremena, tako da su napredne opcije poput video integracije, automatskog kreiranja fotografija autoriziranih radnji i slično, također dostupne. Aplikaciju je moguće koristiti i u slučaju kada postoje tehničke smetnje koje onemogućavaju trenutnu mrežnu komunikaciju aplikacije sa serverom. U ovakvim okolnostima aplikacija korisničke radnje pohranjuje u privremenu internu bazu, a koja se nakon otklanjanja smetnje automatski prazni.